Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)

Το ΚΑΣ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο επί θεμάτων προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των Αρχαιοτήτων. Η γνωμοδότηση του δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεδομένου ότι το αποφασιστικό όργανο είναι ο Υπουργός Πολιτισμού.  Κατά της απόφασης του Υπουργού (και όχι κατά γνωμοδότησης του ΚΑΣ!) μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας ή αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και σε έκτακτες περιπτώσεις δύο. Στην αρμοδιότητα του ΚΑΣ ανήκουν θέματα που αφορούν στην προστασία αρχαίων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων έως το 1830.

Το ΚΑΣ εισηγείται στον Υπουργό
- για τις αρχές που διέπουν τις ειδικότερες εκφάνσεις της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3.
- για τα ετήσια προγράμματα απαλλοτριώσεων ή απευθείας αγορών, ανασκαφών, αναστηλώσεων, εργασιών συντήρησης, καθώς και άλλων εργασιών επί των μνημείων.

Το ΚΑΣ γνωμοδοτεί για ζητήματα που σχετίζονται με:
- μνημεία, χώρους και τόπους που βρίσκονται σε περισσότερες από μία περιφέρειες, καθώς και στη θάλασσα ή σε ποταμούς ή σε λίμνες,
- την προστασία των μνημείων που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και των άλλων μείζονος σημασίας μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων,
- επεμβάσεις μείζονος σημασίας σε μνημεία, χώρους και τόπους,
- την οριοθέτηση και τον καθορισμό αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και ζωνών προστασίας
- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας αγορά ή ανταλλαγή ακινήτων χάριν της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς,
- τη μεταφορά ακινήτων μνημείων ή τμήματος αυτών ή την απόσπαση στοιχείων από μνημεία μείζονος σημασίας,
- τη χορήγηση άδειας για κατεδάφιση
- το χαρακτηρισμό κατηγοριών κινητών μνημείων,
- τη εξαγωγή μνημείων,
- το δανεισμό και την ανταλλαγή κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο,
- την αναγνώριση συλλεκτών και την περιέλευση συλλογών στο Δημόσιο

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη ως εξής:
- Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Πρόεδρο.
- Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού.
- Τον Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων και τον Γενικό Διευθυντή Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενους από πρόσωπα με ανάλογα προσόντα.
- Πέντε αρχαιολόγους προϊσταμένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού επιπέδου διεύθυνσης με ειδικότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΚΑΣ, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.
- Επτά καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ή άλλους έγκριτους επιστήμονες, υπαλλήλους ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού, με υπερδεκαετή επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση αρχαιοτήτων, την ιστορία της τέχνης, τη γεωλογία, την επιστήμη και τεχνική των υλικών, τη δομοστατική, την εδαφομηχανική ή άλλη επιστήμη σχετική με την προστασία των αρχαίων μνημείων και χώρων, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.
- Εναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του ΥΠΕΧΩΔΕ, αναπληρούμενο από υπάλληλο με την ίδια ειδικότητα, οριζόμενο από το ίδιο Υπουργείο

 

Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές

Οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να διαχειρίζονται κάθε έτος - έως τρεις (3) ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες - να διενεργούν άλλες τρεις (3) ανασκαφές σε συνεργασία με την Υπηρεσία. - τρεις (3) επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες.

Τη διεύθυνση ανασκαφής που διενεργείται από την Υπηρεσία σε συνεργασία με ξένες αρχαιολογικές σχολές αναλαμβάνει αρχαιολόγος που ορίζεται από την Υπηρεσία.

Οι ανασκαφές που διενεργούνται από τις ΞΑΣ τελούν υπό την εποπτεία της, η οποία ασκείται με εκπρόσωπό της αρχαιολόγο, που διαθέτει τριετή τουλάχιστον ανασκαφική εμπειρία.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T: (+30) 210 80 10 600

COPYRIGHT @ 2017 HELLENIC SOCIETY FOR LAW AND ARCHAEOLOGY Developed by Pavla S.A

More Demos
Template by JoomlaShine