Το Δίκαιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Καθώς η πολιτιστική κληρονομιά αποκτά διαρκώς αυξανόμενή σημασία για την πολιτική, το δίκαιο, και την οικονομία, εξελίσσεται ραγδαία και η ανάγκη βελτίωσης του νομικού πλαισίου για την προστασία αυτής.

Η διεθνής κοινότητα πυκνώνει διαρκώς το φάσμα των κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη συντήρηση, ανάδειξη και διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ έχει επιτελέσει μια θεαματική στροφή με την διεύρυνση της επίσημης δράσης της στον τομέα του πολιτισμού, αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει χωρίς το κατάλληλο πνευματικό υπόστρωμα. Αντίστοιχες είναι οι νομικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές νομοθεσίες από την άλλη ανανεώνονται διαρκώς, αντιμετωπίζοντας όλο και πιο σύνθετα προβλήματα προστασίας.

Το άμεσο αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι η ανάδυση του Δικαίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου και πολυεπίπεδου ρυθμιστικού πλαισίου.

Το έμμεσο αποτέλεσμα είναι ότι πλέον καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η παρακολούθηση των διαφόρων εξελίξεων από το ενδιαφερόμενο κοινό, τόσο το εξειδικευμένο όσο και το απλό.


Αρχαιολογία  και Δίκαιο

Κλάδο του ευρύτατου τομέα του Δικαίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί και το Δίκαιο Αρχαιοτήτων, το οποίο αφορά όλα τα ζητήματα αλληλεπίδρασης μεταξύ Δικαίου και Αρχαιολογίας.

Βασικό μέλημα του Δικαίου Αρχαιοτήτων αποτελεί η επίλυση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την εύρεση, συντήρηση, διασφάλιση, διακίνηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών αγαθών.

Τέτοια ζητήματα αφορούν μεταξύ άλλων:

 • το πλαίσιο προστασίας αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων,
 • τον έλεγχο των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής αρχαιοτήτων,
 • τις δυνατότητες αναζήτησης, ανάκτησης και απόδοσης αρχαιολογικών αγαθών,
 • τις μεθόδους αντιμετώπισης διαφόρων φαινομένων αρχαιοκαπηλίας,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έρευνας, ανασκαφής και δημοσίευσης ανασκαμμένου υλικού,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μουσείων,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών / συλλεκτών,
 • τη σχέση με περιουσιακά και λοιπά δικαιώματα,
 • την προστασία από περιβαλλοντικούς και άλλους κινδύνους,
 • την αλληλεπίδραση με την προστασία της φύσης, του αιγιαλού και των παράκτιων περιοχών,
 • τη σχέση με την ανάπτυξη, τη χωροταξία, την πολεοδομία, τα δημόσια έργα και τον τουρισμό,
 • τις σχετικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.


Η ΕΕΔικΑ

Η σημασία που έχει η πολιτιστική κληρονομιά για την ανθρωπότητα, το ταχέως μεταβαλλόμενο και πολυεπίπεδο νομικό πλαίσιο, η δυσχέρεια παρακολούθησης των διαφόρων εξελίξεων από το ενδιαφερόμενο κοινό και η αγάπη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (και ιδιαίτερα της αρχαιολογικής) οδήγησαν το Σεπτέμβριο του 2006 στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Δικαίου Αρχαιοτήτων με την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Το 2010 λαμβάνει μια λιγότερο δεσμευτική νομική μορφή και το 2017 μετονομάζεται σε Ελληνική Ένωση Δικαίου Αρχαιοτήτων.

Η ΕΕΔικΑ δραστηριοποιείται κυρίως σε τρείς άξονες οι οποίοι αποτελούν και τους βασικούς σκοπούς της:

 • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την αρχαιολογική κληρονομιά,
 • την δημιουργία ενός διεπιστημονικού forum διαλόγου μεταξύ νομικών και αρχαιολόγων,
 • την κριτική ενασχόληση με τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη αλληλεπίδραση δικαίου και αρχαιολογίας.


«Σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο και ερευνούμε σε τοπικό»

‘We think globally & operate locally’


Αντιλαμβανόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά σε παγκόσμια διάσταση και θεωρούμε την προστασία της ως υποχρέωση η οποία ξεπερνά όρια κρατών.

Για τον λόγο αυτό βλέπουμε την ΕΕΔικΑ και ως μια πλατφόρμα ενημέρωσης αλλοδαπών ειδικών για το Ελληνικό Δίκαιο Πολιτιστικών Αγαθών.

 

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των σκοπών μας περιλαμβάνει:

 • τη διατήρηση ενημερωμένης ιστοσελίδας με ειδήσεις από τον κλάδο εν γένει αλλά και τη νομοθεσία, τη νομολογία και τη θεωρία,
 • τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας,
 • τη διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων,
 • τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και εκδόσεων,
 • τη υποστήριξη του ερευνητικού έργου μελετητών, πανεπιστημιακών και δημοσίων λειτουργών,
 • τη συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα της ΕΕΔικΑ,
 • την υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς και διασυνοριακής συνεργασίας,
 • την υποστήριξη εξειδικευμένης βιβλιοθήκης σχετικά με το δίκαιο και την αρχαιολογία,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T: (+30) 210 80 10 600

COPYRIGHT @ 2017 HELLENIC SOCIETY FOR LAW AND ARCHAEOLOGY Developed by Pavla S.A

More Demos
Template by JoomlaShine